Artikler - administratieburo voor kunst en kreatieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscale items

Artikler.nl biedt een overzicht van fiscale regelingen. We garanderen niet dat dit overzicht alle informatie biedt. Ga daarvoor naar belastingdienst.nl Voor vragen over de hier behandelde items kunt u contact opnemen met Willem de Kler.

Omzetbelasting

 

KleineOndernemersRegeling in de Omzetbelasting (BTW): Hoe werkt dat?

 

NB: KOR geldt alleen voor natuurlijke personen=ZZP-VoF, niet voor rechtspersoon=BV

 

Administratieburo De Kler & Kruger licht een en ander gaarne toe via telefoon 020-6181734.

 

 

 

versie okt13wdk.

KOR: de KleineOndernemersRegeling in de Omzetbelasting (BTW).

Als het af te dragen OB-bedrag per jaar minder is dan € 1345 is de afdracht nihil.
Als het jaarbedrag tussen € 1345 en € 1884 ligt, is er recht op een korting die minder
wordt naarmate het jaarbedrag hoger is. Boven € 1883 is er geen korting meer.
Na 2013 kunnen de grensbedragen uiteraard door wetsregels wijzigen.
De formule voor de korting is bij Administratieburo De Kler op te vragen.
De genoten korting KOR dient wel bij de IB-winst te worden opgeteld.

Het is dus van belang dat na de aangifte OB 3ekwartaal de ZZP-er kijkt hoe de
ontvangen OB bij verkoop verminderd met de voorbelasting=VB ervoor staat.
VB is de door U betaalde BTW die vermeld staat op Uw inkoop(kosten)nota’s.

Om binnen de KOR te blijven kan het dienstig zijn verkoopnota’s naar het volgend
jaar uit te stellen of een inkoopnota juist in het huidige jaar te realiseren.
Dit geldt uiteraard ook voor ZZP-ers met jaaraangifte.

Inkomstenbelasting

 

Vennootsbelastingen

 

Salarisadministratie

 

Tips

 

Eisen aan administratie

 

 

 

 

BEDRIJFSGEGEVENS

ARTIKLER -
de Kler & Kruger

J. van Lennepkade 334-B
1053 NJ  Amsterdam

Tel. 020 – 6181734

E-mail: info@artikler.nl

Kvk: 61202789
OB: NL.8542.51.480.B.01
Becon: 350679
ING Bank: 4408127 cq.
NL14 INGB 0004 4081 27