Artikler - administratieburo voor kunst en kreatieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscale items

Artikler.nl biedt een overzicht van fiscale regelingen. We garanderen niet dat dit overzicht alle informatie biedt. Ga daarvoor naar belastingdienst.nl Voor vragen over de hier behandelde items kunt u contact opnemen met Willem de Kler.

Omzetbelasting

 

KleineOndernemersRegeling in de Omzetbelasting (BTW): Hoe werkt dat?

 

NB: KOR geldt alleen voor natuurlijke personen=ZZP-VoF, niet voor rechtspersoon=BV

 

Administratieburo De Kler & Kruger licht een en ander gaarne toe via telefoon 020-6181734.

 

 

 

 

KOR: de KleineOndernemersRegeling in de Omzetbelasting (BTW).

Als het af te dragen OB-bedrag per jaar minder is dan € 1345 is de afdracht nihil.
Als het jaarbedrag tussen € 1345 en € 1884 ligt, is er recht op een korting die minder
wordt naarmate het jaarbedrag hoger is. Boven € 1883 is er geen korting meer.
Na 2013 kunnen de grensbedragen uiteraard door wetsregels wijzigen.
De formule voor de korting is bij Administratieburo De Kler op te vragen.
De genoten korting KOR dient wel bij de IB-winst te worden opgeteld.

Het is dus van belang dat na de aangifte OB 3ekwartaal de ZZP-er kijkt hoe de
ontvangen OB bij verkoop verminderd met de voorbelasting=VB ervoor staat.
VB is de door U betaalde BTW die vermeld staat op Uw inkoop(kosten)nota’s.

Om binnen de KOR te blijven kan het dienstig zijn verkoopnota’s naar het volgend
jaar uit te stellen of een inkoopnota juist in het huidige jaar te realiseren.
Dit geldt uiteraard ook voor ZZP-ers met jaaraangifte.

 

 

In 2020 is er een nieuwe kleineondernemersregeling – hoe zit dat?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de btw, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.

Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar. En uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Maar er verandert meer. De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Stel, ik kies vanaf 2020 voor de nieuwe regeling – wat zijn de gevolgen?

 • U doet geen btw-aangifte meer.
 • U brengt geen btw meer in rekening bij klanten.
 • U kunt de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst. 
 • U moet uw omzet wél bijhouden in uw administratie. 
 • Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

Kan ik me al aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling?

Nog niet. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019. Met een formulier dat dan op onze site staat. Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling? Zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij ons binnen is.

Hebt u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan hoeft u zich niet zelf aan te melden

Wij melden u automatisch aan voor  de vrijstelling. U ontvangt hierover van ons een aparte brief. Daarin leest u ook wat u moet doen als u níet gebruik wilt maken van de vrijstelling. 

Wat moet op mijn factuur staan?

Deze gegevens vermeldt u op uw factuur:

 • de naam en het adres van uw bedrijf
 • de naam en het adres van uw klant
 • uw btw-nummer
 • uw KvK-nummer
 • de datum van uw factuur
 • een factuurnummer
  U gebruikt opeenvolgende nummers voor uw facturen. En elk factuurnummer komt maar 1 keer voor.
 • als u goederen levert: wat voor goederen u hebt geleverd en hoeveel
  Dus bijvoorbeeld 100 kilo suiker of 25 spijkerbroeken.
 • als u diensten levert: wat voor diensten u hebt geleverd en de omvang ervan
  Dus bijvoorbeeld 1 massage van 1 uur of het ophogen van een tuin van 50 m2 met 30 cm grond.
 • de leverdatum of datum van een vooruitbetaling
 • het factuurbedrag exclusief btw
 • het btw-tarief
 • het btw-bedrag

Soms gelden er andere eisen voor een factuur

Bijvoorbeeld als het factuurbedrag € 100 of lager is (inclusief btw). U hoeft dan minder gegevens te vermelden.

Of bijvoorbeeld als u zakendoet met het buitenland. Dan vermeldt u extra gegevens.

Lees meer bij: Aangepaste regels voor facturen

 

 

 

BEDRIJFSGEGEVENS

ARTIKLER -
de Kler & Kruger

J. van Lennepkade 334-B
1053 NJ  Amsterdam

Tel. 020 – 6181734
of 020 - 6182078
Fax 020 - 6182014

E-mail:
info@artikler.nl

Kvk: 61202789
OB: NL.8542.51.480.B.01
Becon: 350679
ING Bank:
NL14 INGB 0004 4081 27